VLT® Refrigeration Drive FC 103

Shows 27 product(s)

134F7622

FC-103P2K2T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P2K2T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 kW / 3,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A1 / B
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P2K2T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7625

FC-103P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
5,5 kW / 7,5 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A1 / B
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7626

FC-103P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A1 / B
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7627

FC-103P11KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P11KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A1 / B
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P11KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F8775

FC-103P18KT4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P18KT4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
18,5 kW / 25 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI филтър клас A2
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P18KT4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F8783

FC-103P22KT4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P22KT4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 kW / 30 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI филтър клас A2
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P22KT4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F9051

FC-103P90KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P90KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
90 kW / 125 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI филтър клас A2
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P90KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G0754

FC-103P5K5T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P5K5T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
5,5 kW / 7,5 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI филтър клас A1 / B
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P5K5T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G0755

FC-103P7K5T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P7K5T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI филтър клас A1 / B
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P7K5T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G0756

FC-103P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI филтър клас A1 / B
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G5061

FC-103P2K2T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P2K2T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 kW / 3,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI филтър клас A1 / B
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P2K2T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H8129

FC-103P4K0T4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P4K0T4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4,0 kW / 5,5 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A1 / B
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P4K0T4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H8130

FC-103P7K5T4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P7K5T4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A1 / B
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P7K5T4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H8131

FC-103P18KT4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P18KT4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
18,5 kW / 25 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A1 / B
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P18KT4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H8132

FC-103P37KT4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P37KT4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
37 kW / 50 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A1 / B
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P37KT4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H8133

FC-103P55KT4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P55KT4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
55 kW / 75 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A1 / B
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P55KT4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H8134

FC-103P90KT4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P90KT4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
90 kW / 125 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A1 / B
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P90KT4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H8136

FC-103P7K5T4E55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P7K5T4E55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI филтър клас A1 / B
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Изключване на мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P7K5T4E55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H8137

FC-103P18KT4E55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P18KT4E55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
18,5 kW / 25 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI филтър клас A1 / B
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Изключване на мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P18KT4E55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H8138

FC-103P30KT4E55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P30KT4E55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 kW / 40 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI филтър клас A1 / B
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Изключване на мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P30KT4E55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Преглед: