Политика на поверителност

Danfoss зачита поверителността на Вашата информацията. Независимо дали купувате някой от качествените продукти на Danfoss, или просто разглеждате Сайта на Danfoss, бихме искали да се чувствувате спокойно с нашата политика на поверителност и мерките за сигурност, които предприемаме, за да защитим личната Ви информация. Ако предоставите на Danfoss лична информация, Danfoss ще я третира в съответствие с тази политика. Ето защо Danfoss Ви препоръчва да се запознаете с нея.

Съгласие с политиката и нейното актуализиране

Използвайки Сайта на Danfoss, Вие се съгласявате Danfoss да събира и използва Вашата информация по описания в политиката по-долу начин. Danfoss си запазва едностранно право да актуализира, допълва, променя и видоизменя условията на своята политика на поверителност. Всички подобни актуализации, допълнения, промени и видоизменения са обвързващи за всички потребители и посетители на Сайта на Danfoss и ще бъдат публикувани в него.

Видове и използване на лична информация

Danfoss събира лично идентифицираща информация, включваща име, длъжност, фирма, адрес, имейл адрес, телефонни номера и т.н., когато посетител на Сайта на Danfoss се регистрира, за да стане „регистриран потребител“. Danfoss не изисква такава информация, за да получите достъп до която и да е част на Сайта, предвидена да бъде публично достъпна.

Трети лица

Възможно е упълномощени трети лица да имат нужда от достъп до част от Вашата лична информация. Ако трябва например да Ви изпратим продукт на Danfoss, трябва да споделим името и адреса Ви с куриерската фирма. Danfoss ограничава достъпа до и използването на Вашата лична информация от страна на подобни трети лица. В останалите случаи Danfoss не предоставя Вашата лична информация на трети лица, освен ако не сте дали разрешение на Danfoss да го направи.

Достъп до и актуализиране на личната информация за регистрирани потребители

Danfoss се нуждае от Вашата помощ, за да гарантира, че личната информация, която сте предоставили на Danfoss, е правилна и актуална. Трябва незабавно да уведомите Danfoss за всякакви промени във Вашето име, адрес, фирма, телефонен номер или имейл адрес, за да можем да извършим съответните промени в резюмето Ви на регистриран потребител.

Как Сайтът на Danfoss използва бисквитки

Danfoss съзнава отговорността си към обществото като цяло и към отделните си клиенти и посетители на уеб сайта в частност.