Отказ от отговорност за конфигурацията

ИНФОРМАЦИЯТА, ПОЛУЧЕНА ОТ КОНФИГУРАТОРИТЕ И СВЪРЗАНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА DANFOSS („ДАННИ“), СЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДУКТИ, ПРЕДЛАГАНИ ЗА ПРОДАБА ОТ ФИРМАТА DANFOSS A/S И НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА („DANFOSS“). ВСИЧКИ ДАННИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЕДИНСТВЕНО С ЦЕЛ НАСОКА. ВИНАГИ СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ПРОДАЖБИ НА DANFOSS, ЗА ДА ОПРЕДЕЛИТЕ СВОИТЕ РЕАЛНИ НУЖДИ. DANFOSS НЕ ПОЕМА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В ДАННИТЕ. ЕДИНСТВЕНО КЛИЕНТИТЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА СВОЯ ИЗБОР НА ПРОДУКТИ НА DANFOSS И ЗА ТЕХНИТЕ ПРОДУКТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ, КОИТО ВКЛЮЧВАТ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТ ПРОДУКТИ НА DANFOSS. В НИАКАКЪВ СЛУЧАЙ DANFOSS НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОНФИГУРАТОРА НА ЧЕСТОТНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ И/ИЛИ ДАННИ НА DANFOSS.