Shows 1 product(s)

073G2021

DST G54B, R454B

Захранващо напрежение [V] AC: 24, null: 24.00, Диапазон на измерване [°C]: -40 - 80, Размер на електрическа връзка: 6 pin, Ключ за спецификация: DST G54B-AB-12-0AAB-LC003-I