Distributeri rashladnog sredstva

Shows 13 product(s)

Distributer rashladnog sredstva, 2 pc, 5.00 mm

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 2, Maks. radni pritisak [bar]: 48.0, Veličina mlaznice [mm]: 5.00

Distributer rashladnog sredstva, 3 pc, 5.00 mm

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 3, Maks. radni pritisak [bar]: 48.0, Veličina mlaznice [mm]: 5.00

Distributer rashladnog sredstva, 2 pc, 5.00 mm

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 2, Maks. radni pritisak [bar]: 48.0, Veličina mlaznice [mm]: 5.00

Distributer rashladnog sredstva, 3 pc, 5.00 mm

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 3, Maks. radni pritisak [bar]: 48.0, Veličina mlaznice [mm]: 5.00

Distributer rashladnog sredstva, 2 pc, 5.00 mm

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 2, Maks. radni pritisak [bar]: 48.0, Veličina mlaznice [mm]: 5.00

Distributer rashladnog sredstva, 3 pc, 5.00 mm

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 3, Maks. radni pritisak [bar]: 48.0, Veličina mlaznice [mm]: 5.00

Distributer rashladnog sredstva, 2 pc, 6.00 mm

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 2, Maks. radni pritisak [bar]: 48.0, Veličina mlaznice [mm]: 6.00

Distributer rashladnog sredstva, 12 pc, 6.00 mm

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 12, Maks. radni pritisak [bar]: 48.0, Veličina mlaznice [mm]: 6.00

Distributer rashladnog sredstva, 4 pc, 6.00 mm

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 4, Maks. radni pritisak [bar]: 48.0, Veličina mlaznice [mm]: 6.00

Distributer rashladnog sredstva, 6 pc, 6.00 mm

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 6, Maks. radni pritisak [bar]: 48.0, Veličina mlaznice [mm]: 6.00

Distributer rashladnog sredstva, 12 pc, 8.00 mm

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 12, Maks. radni pritisak [bar]: 48.0, Veličina mlaznice [mm]: 8.00

Distributer rashladnog sredstva, 8 pc, 8.00 mm

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 8, Maks. radni pritisak [bar]: 48.0, Veličina mlaznice [mm]: 8.00

Distributer rashladnog sredstva, 15 pc, 12.40 mm

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 15, Maks. radni pritisak [bar]: 48.0, Veličina mlaznice [mm]: 12.40

Prikaži: