Distributeri rashladnog sredstva

Shows 13 product(s)

Distributer rashladnog sredstva, RD21

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Maks. radni pritisak [bar]: 48.0, Broj otvora: 2

Distributer rashladnog sredstva, RD21

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Maks. radni pritisak [bar]: 48.0, Broj otvora: 3

Distributer rashladnog sredstva, RD21

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Veličina ulaza [in]: 1/2 IN, Maks. radni pritisak [bar]: 48.0, Broj otvora: 2, Veličina izlaza [in]: 1/4 IN

Distributer rashladnog sredstva, RD21

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Veličina ulaza [in]: 1/2 IN, Maks. radni pritisak [bar]: 48.0, Broj otvora: 3, Veličina izlaza [in]: 1/4 IN

Distributer rashladnog sredstva, RD21

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Maks. radni pritisak [bar]: 48.0, Broj otvora: 2

Prikaži: