Politika privatnosti

Danfoss poštuje vašu poverljivost. Bilo da kupujete jedan od Danfoss proizvoda, ili samo pregledavate Danfoss sajta, Danfoss želi da Vam omogući ugodnost sa našom pravilnikom o poverljivosti i merama sigurnosti koje preduzimamo da zaštitimo Vaše lične podatke. Ako date Danfoss-u Vaše lične podatke Danfoss će ih tretirati u skladu sa ovim pravilnikom. Danfoss Vas podstiče da pročitate ovaj pravilnik o poverljivosti.

Pristanak na pravilnik & dopune pravilnika

Koristeći Danfoss sajt, Vi pristajete na skupljanje i upotrebu vaših podataka od strane Danfoss-a kao naprednu primenu u donjem pravilniku. Danfoss zadržava jednostrano pravo da dopuni, preinači i izmeni svoj pravilnik o poverljivosti. Sve kao što su izmene, promene i preinačenja vezano je za sve korisnike i posetioce Danfoss strane i biće objavljeno ovde.

Tipovi i korišćenje ličnih podataka

Danfoss sakuplja lično prepoznatljive informacije, uključujući ime, e-mail adresu, broj telefona, itd., kada posetilac postane "registrovan korisnik" na Danfoss strani. Danfoss ne zahteva ove podatke kako bi ih upotrebio kao dostupne za bilo koju stranu ovog sajta koji je otvoren za javanost.

Treća strana (treće lice)

Ovlašćeno treće lice može imati potrebu za nekim od vaših ličnih podataka. Na primer, ako Danfoss treba da pošalje proizvod Vama, Danfoss mora dati Vaše ime i adresu prevozničkoj firmi. Danfoss ograničava ova treća lica u njihovom pristupu i upotrebi Vaših ličnih podataka. Danfoss u svakom slučaju ne daje Vaše lične podatke trećoj strani, u koliko Vi ne odobrite dozvolu Danfossu da to učini.

Pristupanje i dopunjavanje ličnih podataka registrovanih korisnika

Danfoss-u je potrebna vaša pomoć kako bi obezbedio tačnost podataka koje vi dostavljate. Vi biste trebali odmah da obavestite Danfoss ako ima nekih promena u vašem imenu, adresi, firmi, broju telefona ili adrese elektronske poste kako bi nam omogućili da unesemo promene u okviru vašeg korisničkog profila.

Lokalni sistemski zapisi

Danfoss je svestan svoje odgovornosti za društvo u celini i posebno odgovornosti za korisnike i posetioce ovog sajta.