Odricanje odgovornosti za konfiguraciju

INFORMACIJE DOBIJENE OD DANFOSS KONFIGURATORA I POVEZANE DOKUMENTACIJE („PODACI“) SE DOSTAVLJAJU U VEZI SA PROIZVODIMA KOJE ZA PRODAJU NUDE KOMPANIJA DANFOSS A/S I NJENE PODRUŽNICE („DANFOSS“). SVI DOSTAVLJENI PODACI SLUŽE ISKLJUČIVO KAO SMERNICE. UVEK SE OBRATITE PRODAJNOM ODELJENJU KOMPANIJE DANFOSS DA BISTE UTVRDILI ŠTA VAM JE ZAISTA POTREBNO. DANFOSS NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA GREŠKE ILI NEDOSTATKE U PODACIMA. KLIJENT SNOSI ISKLJUČIVU ODGOVORNOST ZA IZBOR DANFOSS PROIZVODA, KAO I ZA NJEGOVE PROIZVODE I APLIKACIJE KOJE OBUHVATAJU ILI KORISTE DANFOSS PROIZVODE. NI U KOM SLUČAJU SE KOMPANIJA DANFOSS NE SMATRA ODGOVORNOM ZA BILO KAKVU ŠTETU ILI GUBITAK KOJI NASTANU USLED KORIŠĆENJA DANFOSS KONFIGURATORA ZA FREKVENTNE PRETVARAČE I/ILI PODATAKA.