Shows 1 product(s)

084H5001

Pametan sistem čišćenja, IPS 8

Isporučeni delovi: Vijci za prirubnicu; Prirubnica za zavarivanje; Zaptivač; Vijci za gornji poklopac, Rashladna sredstva: R717