VLT® Micro Drive FC 51

Shows 23 product(s)

132F0001

FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX

FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX

Честотни преобразуватели
FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0,18 kW / 0,25 HP, Една фаза
200 – 240 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M1-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX

132F0002

FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX

FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX

Честотни преобразуватели
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0,37 kW / 0,50 HP, Една фаза
200 – 240 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M1-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX

132F0003

FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX

Честотни преобразуватели
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0,75 kW / 1,0 HP, Една фаза
200 – 240 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M1-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX

132F0005

FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX

Честотни преобразуватели
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
1,5 kW / 2,0 HP, Една фаза
200 – 240 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M2-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX

132F0007

FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX

FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX

Честотни преобразуватели
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
2,2 kW / 3,0 HP, Една фаза
200 – 240 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M3-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX

132F0008

FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX

Честотни преобразуватели
FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0,25 kW / 0,33 HP, Трифазни
200 – 240 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M1-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX

132F0009

FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX

Честотни преобразуватели
FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0,37 kW / 0,50 HP, Трифазни
200 – 240 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M1-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX

132F0010

FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX

Честотни преобразуватели
FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0,75 kW / 1,0 HP, Трифазни
200 – 240 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M1-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX

132F0012

FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX

Честотни преобразуватели
FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
1,5 kW / 2,0 HP, Трифазни
200 – 240 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M2-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX

132F0014

FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX

Честотни преобразуватели
FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
2,2 kW / 3,0 HP, Трифазни
200 – 240 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M3-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX

132F0016

FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX

Честотни преобразуватели
FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
3,7 kW / 5,0 HP, Трифазни
200 – 240 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M3-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX

132F0017

FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX

FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX

Честотни преобразуватели
FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0,37 kW / 0,50 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M1-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX

132F0018

FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX

Честотни преобразуватели
FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0,75 kW / 1,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M1-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX

132F0020

FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX

Честотни преобразуватели
FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
1,5 kW / 2,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M2-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0022

FC-051P2K2T4E20H3BXCXXXSXXX

Честотни преобразуватели
FC-051P2K2T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
2,2 kW / 3,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M2-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-051P2K2T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0024

FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX

Честотни преобразуватели
FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
3,0 kW / 4,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M3-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0026

FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX

Честотни преобразуватели
FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
4,0 kW / 5,5 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M3-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0028

FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX

FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX

Честотни преобразуватели
FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
5,5 kW / 7,5 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M3-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0030

FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX

FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX

Честотни преобразуватели
FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M3-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0058

FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX

FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX

Честотни преобразуватели
FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M4-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX

Преглед: