Kontrola agregata

Shows 14 product(s)

Kontroler agregata, AK-PC 551

Funkcija: 2 usisne grupe i zajednički kondenzator, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 8, Napon napajanja [V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12

Kontroler agregata, AK-PC 551

Funkcija: 2 usisne grupe i zajednički kondenzator, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 8, Napon napajanja [V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12

Kontroler agregata, AK-PC 551

Funkcija: 2 usisne grupe i zajednički kondenzator, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 8, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12

Kontroler agregata, AK-PC 351

Funkcija: 1 usis i 1 kondenzator, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 8, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 16

Kontroler agregata, AK-PC 651

Funkcija: 1 usis i 1 kondenzator, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 18, Napon napajanja [V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 8

Prikaži: