Заменящо устройство

Shows 130 product(s)

FC-202P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Повторно конфигуриране

FC-202P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(P4K0) 4,0 kW / 5,5 HP,
(T) Трифазни (4) 380 – 480 V AC,
(E20) IP20 / Шаси, (H1) RFI клас A1/B (C1),
(U) Спир. модул + Безоп. спир.
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Повторно конфигуриране

FC-202P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(P18K) 18,5 kW / 25 HP,
(T) Трифазни (4) 380 – 480 V AC,
(E55) IP55 / тип 12, (H1) RFI клас A1/B (C1),
(U) Спир. модул + Безоп. спир.
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Повторно конфигуриране

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P18K) 18,5 kW / 25 HP, (4) 380 – 480 V AC, (U) Спир. модул + Безоп. спир., (E55) IP55 / тип 12,
(H1) RFI клас A1/B (C1),
(AX) Без A опция, (BX) Без B опция, (C) Импрегнирана PCB, (X) Без опция захранв. мрежа
FC-102P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Код на модела: FC-102P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Повторно конфигуриране

FC-102P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P55K) 55 kW / 75 HP, (4) 380 – 480 V AC, (X) Няма спирачен модул, (E20) IP20 / Шаси,
(H2) RFI клас A2 (C3),
(AX) Без A опция, (BX) Без B опция, (X) Без импрегнирана PCB, (X) Без опция захранв. мрежа
FC-102P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Код на модела: FC-102P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Повторно конфигуриране

FC-102P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX


(P18K) 18,5 kW / 25 HP, (4) 380 – 480 V AC, (X) Няма спирачен модул, (E20) IP20 / Шаси,
(H2) RFI клас A2 (C3),
, , (X) Без импрегнирана PCB, (X) Без опция захранв. мрежа
FC-102P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Код на модела: FC-102P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Преглед: