VLT® Refrigeration Drive FC 103

Shows 27 product(s)

134G5061

FC-103P2K2T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P2K2T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 kW / 3,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI филтър клас A1 / B
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P2K2T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G5752

FC-103N160T4E5MH4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103N160T4E5MH4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 kW / 250 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54/тип 12 + мрежа щит
RFI филтър клас A1
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: D1H
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103N160T4E5MH4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H8129

FC-103P4K0T4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P4K0T4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4,0 kW / 5,5 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A1 / B
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P4K0T4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H8130

FC-103P7K5T4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P7K5T4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A1 / B
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P7K5T4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H8131

FC-103P18KT4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P18KT4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
18,5 kW / 25 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A1 / B
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P18KT4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Преглед: