VLT® Refrigeration Drive FC 103

Shows 27 product(s)

134H8138

FC-103P30KT4E55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P30KT4E55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 kW / 40 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI филтър клас A1 / B
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Изключване на мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P30KT4E55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H8139

FC-103N315T4E5MH4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103N315T4E5MH4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N315) 315 kW / 450 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54/тип 12 + мрежа щит
RFI филтър клас A1
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: D2H
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103N315T4E5MH4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H8147

FC-103P4K0T4Z55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P4K0T4Z55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4,0 kW / 5,5 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12 A4 рамка
RFI филтър клас A1 / B
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Изключване на мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P4K0T4Z55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134L2565

FC-103P22KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P22KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 kW / 30 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI филтър клас A2
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P22KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

137G2975

FC-103P30KT4E55H5XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P30KT4E55H5XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 kW / 40 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
Използв. мор изкл. EMC.
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P30KT4E55H5XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

137G3356

FC-103P30KT4E55H5XGCXSXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P30KT4E55H5XGCXSXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 kW / 40 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
Използв. мор изкл. EMC.
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P30KT4E55H5XGCXSXSXXXXAXBXCXXXXDX

137L4034

FC-103P22KT4E55H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P22KT4E55H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 kW / 30 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
Използв. мор изкл. EMC.
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P22KT4E55H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Преглед: