VLT® HVAC Basic Drive FC 101

Shows 77 product(s)

131L9795

FC-101P1K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P1K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
1,5 kW / 2,0 HP, Трифазни
200 – 240 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1 (C2)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P1K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9796

FC-101P2K2T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P2K2T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
2,2 kW / 3,0 HP, Трифазни
200 – 240 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1 (C2)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P2K2T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9797

FC-101P3K7T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P3K7T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
3,7 kW / 5,0 HP, Трифазни
200 – 240 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1 (C2)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P3K7T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9799

FC-101P7K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P7K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
200 – 240 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1 (C2)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P7K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9800

FC-101P11KT2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P11KT2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
11 kW / 15 HP, Трифазни
200 – 240 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1 (C2)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P11KT2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9816

FC-101P18KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P18KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
18,5 kW / 25 HP, Трифазни
200 – 240 V AC, IP20 / зад. плат. шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H6
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P18KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9844

FC-101P30KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P30KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
30 kW / 40 HP, Трифазни
200 – 240 V AC, IP20 / зад. плат. шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H7
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P30KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9860

FC-101P45KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P45KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
45 kW / 60 HP, Трифазни
200 – 240 V AC, IP20 / зад. плат. шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H8
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P45KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9861

FC-101PK37T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

0,8 3x380B

Честотни преобразуватели
FC-101PK37T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
0,37 kW / 0,50 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1 (C2)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101PK37T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9862

FC-101PK75T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101PK75T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
0,75 kW / 1,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1 (C2)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101PK75T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Преглед: