Балансирани по налягането регулиращи вентили

Shows 33 product(s)

AFQM 6, Номинално налягане [bar]: 16, 40 mm, 20.00 m³/h, 0.20 bar, Фланец, Версия за монтаж: свободно

AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 фланец подаваща/връщ

AFQM 6, Номинално налягане [bar]: 16, 50 mm, 32.00 m³/h, 0.20 bar, Фланец, Версия за монтаж: свободно

AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 фланец подаваща/връщ

AFQM 6, Номинално налягане [bar]: 25, 40 mm, 20.00 m³/h, 0.20 bar, Фланец, Версия за монтаж: свободно

AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 фланец подаваща/връщ

AFQM 6, Номинално налягане [bar]: 25, 50 mm, 32.00 m³/h, 0.20 bar, Фланец, Версия за монтаж: свободно

AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 фланец подаваща/връщ

AFQM, Номинално налягане [bar]: 25, 65 mm, 50.00 m³/h, 0.20 bar, Фланец, Версия за монтаж: свободно

AFQM PN25 65/50 /0,2 фланец подаваща/връщаща

AFQM, Номинално налягане [bar]: 25, 80 mm, 80.00 m³/h, 0.20 bar, Фланец, Версия за монтаж: свободно

AFQM PN25 80/80 /0,2 фланец подаваща/връщаща

AFQM, Номинално налягане [bar]: 25, 100 mm, 125.00 m³/h, 0.20 bar, Фланец, Версия за монтаж: свободно

AFQM PN25 100/125 /0,2 фланец подаваща/връщ

AFQM, Номинално налягане [bar]: 25, 125 mm, 160.00 m³/h, 0.20 bar, Фланец, Версия за монтаж: свободно

AFQM PN25 125/160 /0,2 фланец подаваща/връщ

AFQM, Номинално налягане [bar]: 16, 65 mm, 50.00 m³/h, 0.20 bar, Фланец, Версия за монтаж: свободно

Регулиращ вентил AFQM PN16 DN 65

AFQM, Номинално налягане [bar]: 16, 80 mm, 80.00 m³/h, 0.20 bar, Фланец, Версия за монтаж: свободно

AFQM PN16 80/80 /0,2 фланец подаваща/връщаща

AFQM, Номинално налягане [bar]: 16, 100 mm, 125.00 m³/h, 0.20 bar, Фланец, Версия за монтаж: свободно

AFQM PN16 100/125 /0,2 фланец подаваща/връщ

AFQM, Номинално налягане [bar]: 16, 125 mm, 160.00 m³/h, 0.20 bar, Фланец, Версия за монтаж: свободно

AFQM PN16 125/160 /0,2 фланец подаваща/връщ

AFQM, Номинално налягане [bar]: 16, 65 mm, 50.00 m³/h, 0.50 bar, Фланец, Версия за монтаж: свободно

AFQM PN16 65/50 /0,5 фланец подаваща/връщаща

AFQM, Номинално налягане [bar]: 16, 80 mm, 80.00 m³/h, 0.50 bar, Фланец, Версия за монтаж: свободно

AFQM PN16 80/80 /0,5 фланец подаваща/връщаща

AFQM, Номинално налягане [bar]: 16, 100 mm, 125.00 m³/h, 0.50 bar, Фланец, Версия за монтаж: свободно

AFQM PN16 100/125 /0,5 фланец подаваща/връщ

AFQM, Номинално налягане [bar]: 16, 125 mm, 160.00 m³/h, 0.50 bar, Фланец, Версия за монтаж: свободно

AFQM PN16 125/160 /0,5 фланец подаваща/връщ

Преглед: