поплавкови регулиращи вентили

Shows 37 product(s)

027B2021

Плувка на вентил, SV 1

Размер на връзка вход [mm]: 25.7, Макс. работно налягане [bar]: 28.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 65

027B2023

Плувка на вентил, SV 3

Размер на връзка вход [mm]: 25.7, Макс. работно налягане [bar]: 28.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 65

027B2024

Плувка на вентил, SV 4

Размер на връзка вход [mm]: 21.8, Макс. работно налягане [bar]: 28.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 120

027B2025

Плувка на вентил, SV 5

Размер на връзка вход [mm]: 21.8, Макс. работно налягане [bar]: 28.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 120

148G3092

Плувка на вентил, HFI 040

Размер на връзка вход [mm]: 100.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400

148G3093

Плувка на вентил, HFI 050

Размер на връзка вход [mm]: 100.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400

148G3094

Плувка на вентил, HFI 060

Размер на връзка вход [mm]: 100.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400

148G3095

Плувка на вентил, HFI 050

Размер на връзка вход [mm]: 150.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400

148G3096

Плувка на вентил, HFI 060

Размер на връзка вход [mm]: 150.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400

148G3097

Плувка на вентил, HFI 040

Размер на връзка вход [mm]: 100.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400

148G3098

Плувка на вентил, HFI 050

Размер на връзка вход [mm]: 100.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400

148G3099

Плувка на вентил, HFI 060

Размер на връзка вход [mm]: 100.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400

148G3101

Плувка на вентил, HFI 060

Размер на връзка вход [mm]: 150.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400

148G3102

Плувка на вентил, HFI 040 F

Размер на връзка вход [mm]: 100.0, Тип на връзка вход: Фланец, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400

148G3103

Плувка на вентил, HFI 050 F

Размер на връзка вход [mm]: 100.0, Тип на връзка вход: Фланец, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400

148G3104

Плувка на вентил, HFI 060 F

Размер на връзка вход [mm]: 100.0, Тип на връзка вход: Фланец, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400

148G3105

Плувка на вентил, HFI 050 F

Размер на връзка вход [mm]: 150.0, Тип на връзка вход: Фланец, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400

148G3106

Плувка на вентил, HFI 060 F

Размер на връзка вход [mm]: 150.0, Тип на връзка вход: Фланец, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400

148G3196

Плувка на вентил, HFI 040 F

Размер на връзка вход [mm]: 100.0, Тип на връзка вход: Фланец, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400

Преглед: