Принадлежности за Редукторни мотори

Shows 6 product(s)

178G1033

Crimp tool set

"Този инструмент за прегъване съдържа всички позиционери и инструмента
за OGD-H захранващ конектор. Вече прегънатите конектори с кабел може да
се поръчат алтернативно като аксесоар.
"

178G5193

ExtensionBoxTM for VLT® OneGearDrive(R

"Използвайте само в комбинация с VLT®OneGearDrive със съотношение i=
31.13.
Съотношение i = 3,11
IP клас 54
Mmax = 0..1,000 Nm
nmax = 0..31 rpm
тегло = 44 kg
"

Преглед: