VLT® Lift Drive LD 302

Shows 79 product(s)

134H3953

LD-302P5K5TAE55H1BXCXXXS018XAXBXC4XXXDX

Честотни преобразуватели
LD-302P5K5TAE55H1BXCXXXS018XAXBXC4XXXDX
Преобр. под. LD-302
5,5 kW / 7,5 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: LD-302P5K5TAE55H1BXCXXXS018XAXBXC4XXXDX

134H6420

LD-302P11KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

Честотни преобразуватели
LD-302P11KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: LD-302P11KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

134H6421

LD-302P18KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

Честотни преобразуватели
LD-302P18KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
18,5 kW / 25 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: LD-302P18KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

134H6422

LD-302P30KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

Честотни преобразуватели
LD-302P30KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
30 kW / 40 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: LD-302P30KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

134H6423

LD-302P55KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

Честотни преобразуватели
LD-302P55KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
55 kW / 75 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: LD-302P55KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

Преглед: