VLT® HVAC Basic Drive FC 101

Shows 77 product(s)

131L9863

FC-101P1K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P1K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
1,5 kW / 2,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1 (C2)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P1K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9864

FC-101P2K2T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P2K2T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
2,2 kW / 3,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1 (C2)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P2K2T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9865

FC-101P3K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-101P3K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P3K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
3,0 kW / 4,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1 (C2)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P3K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9866

FC-101P4K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P4K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
4,0 kW / 5,5 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1 (C2)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P4K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9867

FC-101P5K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-101P5K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P5K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
5,5 kW / 7,5 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1 (C2)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P5K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9868

FC-101P7K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P7K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1 (C2)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P7K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9869

FC-101P11KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-101P11KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P11KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1 (C2)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P11KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9870

FC-101P15KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P15KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
15 kW / 20 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1 (C2)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P15KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9871

FC-101P18KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P18KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
18,5 kW / 25 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1 (C2)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P18KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9872

FC-101P22KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P22KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
22 kW / 30 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1 (C2)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P22KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Преглед: