Frekventni pretvarač FC-051PK37S2E20H3XX

132F0002

FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX

Frekventni regulatori
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
Frekventni regulator(051) VLT® Micro Drive
0.37 KW / 0.50 KS, Jednofazno
200 - 240 VAC, IP20 / Chassis
RFI filter kl.A1/B skrać.
Bez čopera za kočenje
Bez lokal. upravlj. panela
Zaštitni premaz na PCB, Bez opcije napajanja
M1-FRAME
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.32 kg
Neto težina 1.1 kg
Volume 4.612 l
EAN 5702427357457

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- Frekventni regulator
Micro Drive Serija 051 (051) VLT® Micro Drive
Nazivna snaga PK37 0.37 KW / 0.50 KS
Br. faza S Jednofazno
Napon napajanja 2 200 - 240 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI filter H3 RFI filter kl.A1/B skrać.
Kočenje - Sigurnosni stop X Bez čopera za kočenje
Lokalni upravljački panel X Bez lokal. upravlj. panela
Zaštitni premaz PCB C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Veličina kućišta M1 M1-FRAME
Tipski kod, deo 1 FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
Kôd modela 01 FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Izračunata bruto težina [kg] 1.4
Izračunata neto težina [kg] 1.1
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality