Конфигуриране на продукт

VACON® 100 X

Изберете базовите селекции за новия продукт

Общи
Задължително
(VACON) VACON
(0100) VACON 100
(-3L) -3L
(-X) Vacon 100X
(+BM1X) Vacon0100 продукт
(+TBOX) Основна клемна кутия
(+DBIN) (+DBIN) Brake Chopper
(+DQCK) Кратко ръководство
(+F0072) GP системен софтуер
(+Q000) Няма доп. оборудване В
(+GACT) C-Tick одобрение
(+GAKC) KC одобрение
(GLBL) Global (Standard)
(VACON0100-3L_______-X) VACON0100-3L_______-X
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
(C503) (C503) Фабрика Мерано
(C503) C503
(1) 1