Конфигуриране на продукт

VACON® 20 X

Изберете базовите селекции за новия продукт

Общи
Задължително
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(-X) -X
(+BM25) Vacon0020 продукт
(+HMNO) Без клавиатура
(+GSCB) Стандартен опаковъчен материал
(+GAUL) UL одобрение
(+GACE) CE Одобрение
(+GACT) C-Tick одобрение
(+GAKC) KC одобрение
(GLBL) Световен (Стандарт)
(VACON0020__________-X) VACON0020__________-X
[]
[]
[]
[]
(C503) (C503) Фабрика Мерано
(C503) (C503) IT-M
(C503) C503