Завършете конфигурацията, като изберете маркираните опции.

Конфигуриране на продукт

Vacon® 20 Cold Plate

Изберете базовите селекции за новия продукт

Общи
Задължително
(GLBL) Световен (Стандарт)
(_____________________) _____________________
[]
[]
[]
[]
(ERR01) Не може да се опр. търговец
(ERR01) ERR01