Конфигуриране на продукт

Vacon® 20 Cold Plate

Изберете базовите селекции за новия продукт

Общи
Задължително
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(-CP) -CP
(+BM25) Vacon0020 продукт
(+SE00) Без опция
(+HMNO) Без клавиатура
(+Q000) Без доп. Оборудване А
(+Q000) Без доп. Оборудване B
(+T000) Без клемна кутия
(+LS50) 50 Hz
(+LSSI) Метрични единици за измерване
(+GAUL) UL одобрение
(+GACE) CE Одобрение
(+GACT) C-Tick одобрение
(+GAKC) KC одобрение
(GLBL) Световен (Стандарт)
(VACON0020__________-CP) VACON0020__________-CP
[]
[]
[]
[]
(C503) (C503) Фабрика Мерано
(C503) C503