Конфигуриране на продукт

VACON® 20 Compact AC Drives

Изберете базовите селекции за новия продукт

Общи
Задължително
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020 продукт
(-R00) Международни
(+SM20) API за Vacon0020
(+F0107) VACON 20 софтуерен пакет
(+GSCB) Кашон като транспорт. опаковка
(+GAUL) UL одобрение
(+WT01) 12/18 месеца
(70-AC__________W____A_____4_____BM25) 70-AC__________W____A_____4_____BM25
[]
(VACON0020) VACON0020
[]
[]
[]
[]
[]
(GLBL) Глобално (стандартно)
(G501) (G501) Vacon Хайян
(G501) G501
(OK) завършено