Трансмитери за налягане

Shows 981 product(s)

060G1130

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi

Електрическа връзка: Кабел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2231-A3AB04-0

060G1133

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2211-A1AB04-0

060G1135

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-1811-A1AC04-0

060G1136

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-2011-A1AC04-0

060G1137

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-2231-A1AC04-0

060G1140

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 4.14 bar, 0.00 psi - 60.00 psi

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-5631-A1AC04-0

060G1141

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 6.89 bar, 0.00 psi - 100.00 psi

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-5831-A1AC04-0

060G1142

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 10.34 bar, 0.00 psi - 150.00 psi

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-6031-A1AC04-0

060G1143

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 13.79 bar, 0.00 psi - 200.00 psi

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-6231-A1AC04-0

060G1144

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 20.69 bar, 0.00 psi - 300.00 psi

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-6431-A1AC04-0

Преглед: