Терморегулиращи вентили - AVTA

Shows 53 product(s)

003N0031

Воден вентил с управление по температура, AVTA 20, G, 3/4

Материал на тялото: Месинг, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на температурата на сензора, Тип заряд: Универсален

003N0032

Воден вентил с управление по температура, AVTA 25, G, 1

Материал на тялото: Месинг, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на температурата на сензора, Тип заряд: Универсален

003N0034

Воден вентил с управление по температура, AVTA 15, G, 1/2

Материал на тялото: Месинг, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на температурата на сензора, Тип заряд: Маса

003N0041

Воден вентил с управление по температура, AVTA 15, G, 1/2

Материал на тялото: Месинг, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на температурата на сензора, Тип заряд: Универсален

003N0042

Воден вентил с управление по температура, AVTA 15, G, 1/2

Материал на тялото: Месинг, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на температурата на сензора, Тип заряд: Маса

003N0043

Воден вентил с управление по температура, AVTA 20, G, 3/4

Материал на тялото: Месинг, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на температурата на сензора, Тип заряд: Маса

003N0045

Воден вентил с управление по температура, AVTA 15, G, 1/2

Материал на тялото: Месинг, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на температурата на сензора, Тип заряд: Маса

003N0046

Воден вентил с управление по температура, AVTA 20, G, 3/4

Материал на тялото: Месинг, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на температурата на сензора, Тип заряд: Маса

003N0047

Воден вентил с управление по температура, AVTA 25, G, 1

Материал на тялото: Месинг, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на температурата на сензора, Тип заряд: Маса

003N0107

Воден вентил с управление по температура, AVTA 15, G, 1/2

Материал на тялото: Месинг, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на температурата на сензора, Тип заряд: Адсорбция

Преглед: