Конфигуриране на продукт

VLT® OneGearDrive

Изберете базовите селекции за новия продукт

Общи
Задължително
VLT® OneGearDrive®
(K) Bevel зъб. колело
(2) V210
(1) Кух вал
(L06) max 2,2 KW (V210)
(RX) Запазен X
(1) Отгоре
(9010) Стандартно бяло
(H1) Масло хран. клас
(X) Запазено A
(X) Запазено B
Запазено C
OGD_K2_____1___L06RX__1__
_9010H1_____XXX
Световен (Стандартно)
(CO2222220) Фабрика IT