Конфигуриране на продукт

VLT® OneGearDrive

Изберете базовите селекции за новия продукт

Общи
Задължително
(OGD) VLT® OneGearDrive®
(K) Bevel зъб. колело
(2) V210
(1) Кух вал
(L06) max 2,3 KW (V210)
(RX) Запазен X
(1) Отгоре
(9010) Стандартно бяло
(H1) Масло хран. клас
(X) Запазено A
(X) Запазено B
(X) Запазено C
(OGD_K2_____1___L06RX__1__) OGD_K2_____1___L06RX__1__
(_9010H1_____XXX) _9010H1_____XXX
(GLBL) Световен (Стандартно)
(OGD_K2_____1___L06RX__1__) OGD_K2_____1___L06RX__1__
(_9010H1_____XXX) _9010H1_____XXX
(C503) (C503) Фабрика Мерано
(C503) C503