Конфигуриране на продукт

iC2-Micro Frequency Converter

Изберете базовите селекции за новия продукт

Общи
Задължително
(IC2-30) iC2-Micro
(FA) Чест. преобр., с възд. охлажд.
(E20) IP20/Отворен тип
(IC2-30FA_________E20__) IC2-30FA_________E20__
[]
(GLBL) Глобален (Стандартен)
(IC2-30FA_________E20__) IC2-30FA_________E20__
(_____) _____