Конфигуриране на продукт

VLT® DriveMotor FCP 106

Изберете базовите селекции за новия продукт

Общи
Задължително
(FCP) VLT® DriveMotor FCP
(106) 106
(T4) Три фазно 380-480 VAC
(C66) Стандарт IP66/UL тип 4X
(H1) Интегриран RFI Клас A1/B
(F) С вентилатор
(SXX) Последно издание – стд софтуер
(0) Модул с памет
(FCP106____T4C66H1FSXX__0) FCP106____T4C66H1FSXX__0
(GLBL) Global (Standard)
(B901) (B901) Фабрика DK
(FCP106____T4C66H1FSXX__0) FCP106____T4C66H1FSXX__0
(B901) B901