Ключове за приложения ECL

Shows 18 product(s)

087H3811

Ключове за приложения ECL, A214

ЕCL ключ за приложение А214. Контрол на отоплението/ охлаждането на вентилационни системи

087H3812

Ключове за приложения ECL, A232

ЕCL ключ за приложение А232. Контрол на отоплението/ охлаждането на подови/таванни системи

087H3813

Ключове за приложения ECL, A367

ЕCL ключ за приложение А367. Контрол на отоплението на 2 кръга и 1 кръг БГВ с буферен съд

087H3814

Ключове за приложения ECL, A275

ЕCL ключ за приложение А275. ON-OFF контрол на котел с 2 отоплителни кръга и 1 кръг БГВ с буферен съд

087H3817

Ключове за приложения ECL, A377

ЕCL ключ за приложение А377. Контрол на отоплението на 2 кръга и 1 кръг БГВ с буферен съд

087H3818

Ключове за приложения ECL, A333

ЕCL ключ за приложение А333. Контрол на отоплението с регулиране на скоростта на 1 или 2 циркулационни помпи. Функции за пълнене и съхранение на водата.

Преглед: