ключ поток

Shows 4 product(s)

061H4000

Превключвател на дебита, FQS

Тип връзка по налягане: R, Размер на връзка по налягане: 1 in, Флуид: Гликол; Прясна вода; Неутрален солен разтвор, Тип присъединяване: Резба, Функция на контакт: SPDT

061H4002

Превключвател на дебита, FQS

Тип връзка по налягане: R, Размер на връзка по налягане: 1 in, Флуид: Гликол; Прясна вода; Неутрален солен разтвор, Тип присъединяване: Резба, Функция на контакт: SPDT

061H4005

Превключвател на дебита, FQS

Тип връзка по налягане: R, Размер на връзка по налягане: 1 in, Флуид: Гликол; Прясна вода; Неутрален солен разтвор, Тип присъединяване: Резба, Функция на контакт: SPDT

061H4013

Превключвател на дебита, FQS

Тип връзка по налягане: R, Размер на връзка по налягане: 1 in, Флуид: Гликол; Прясна вода; Неутрален солен разтвор, Тип присъединяване: Резба, Функция на контакт: SPDT