Температурен прекъсвач

Shows 125 product(s)

Термостат, RT7

Температурен диапазон [°C]: -25 - 15, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 5000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66

Термостат, RT7

Температурен диапазон [°C]: -25 - 15, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 8000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66

Термостат, RT108

Температурен диапазон [°C]: 30 - 140, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66

Термостат, RT8

Температурен диапазон [°C]: -20 - 12, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66

Термостат, RT9

Температурен диапазон [°C]: -45 - -15, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66

Термостат, RT11

Температурен диапазон [°C]: -30 - 0, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Стаен сензор, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66

Термостат, RT12

Температурен диапазон [°C]: -5 - 10, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66

Термостат, RT13

Температурен диапазон [°C]: -30 - 0, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66

Термостат, RT14E

Температурен диапазон [°C]: -5 - 30, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT злато, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66

Термостат, RT14

Температурен диапазон [°C]: -5 - 30, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66

Термостат, RT14

Температурен диапазон [°C]: -5 - 30, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 3000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66

Термостат, RT14

Температурен диапазон [°C]: -5 - 30, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 5000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66

Термостат, RT14

Температурен диапазон [°C]: -5 - 30, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 8000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66

Термостат, RT14

Температурен диапазон [°C]: -5 - 30, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 10000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66

Термостат, RT15

Температурен диапазон [°C]: 8 - 32, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66

Термостат, RT17

Температурен диапазон [°C]: -50 - -15, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Стаен сензор, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66

Термостат, RT34

Температурен диапазон [°C]: -25 - 15, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Стаен сензор, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66

Термостат, RT101E

Температурен диапазон [°C]: 25 - 90, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT злато, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66

Термостат, RT107

Температурен диапазон [°C]: 70 - 150, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66

Термостат, RT107

Температурен диапазон [°C]: 70 - 150, функция Reset: Ръчен макс., Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP54

Преглед: