Терморегулиращи разширителни вентили

Shows 964 product(s)

067N2000

Термостатичен разширителен вентил, TGE, R22/R407C

Температурен диапазон [°C]: -25 - 10, MOP точка [°C]: 15, мощност дюзи [kW]: 10.00, мощност дюзи [TR]: 3.00, Изравняване на налягане: Външно изравнен

067N2001

Термостатичен разширителен вентил, TGE, R22/R407C

Температурен диапазон [°C]: -25 - 10, MOP точка [°C]: 15, мощност дюзи [kW]: 10.00, мощност дюзи [TR]: 3.00, Изравняване на налягане: Външно изравнен

067N2002

Термостатичен разширителен вентил, TGE, R22/R407C

Температурен диапазон [°C]: -25 - 10, MOP точка [°C]: 15, мощност дюзи [kW]: 14.00, мощност дюзи [TR]: 4.00, Изравняване на налягане: Външно изравнен

067N2003

Термостатичен разширителен вентил, TGE, R22/R407C

Температурен диапазон [°C]: -25 - 10, MOP точка [°C]: 15, мощност дюзи [kW]: 20.00, мощност дюзи [TR]: 6.00, Изравняване на налягане: Външно изравнен

067N2004

Термостатичен разширителен вентил, TGE, R22/R407C

Температурен диапазон [°C]: -25 - 10, MOP точка [°C]: 15, мощност дюзи [kW]: 20.00, мощност дюзи [TR]: 6.00, Изравняване на налягане: Външно изравнен

067N2005

Термостатичен разширителен вентил, TGE, R22/R407C

Температурен диапазон [°C]: -25 - 10, MOP точка [°C]: 15, мощност дюзи [kW]: 20.00, мощност дюзи [TR]: 6.00, Изравняване на налягане: Външно изравнен

067N2006

Термостатичен разширителен вентил, TGE, R22/R407C

Температурен диапазон [°C]: -25 - 10, MOP точка [°C]: 15, мощност дюзи [kW]: 27.00, мощност дюзи [TR]: 7.50, Изравняване на налягане: Външно изравнен

067N2007

Термостатичен разширителен вентил, TGE, R22/R407C

Температурен диапазон [°C]: -25 - 10, MOP точка [°C]: 15, мощност дюзи [kW]: 38.00, мощност дюзи [TR]: 11.00, Изравняване на налягане: Външно изравнен

067N2008

Термостатичен разширителен вентил, TGE, R22/R407C

Температурен диапазон [°C]: -25 - 10, MOP точка [°C]: 15, мощност дюзи [kW]: 38.00, мощност дюзи [TR]: 11.00, Изравняване на налягане: Външно изравнен

067N2009

Термостатичен разширителен вентил, TGE, R22/R407C

Температурен диапазон [°C]: -25 - 10, MOP точка [°C]: 15, мощност дюзи [kW]: 43.00, мощност дюзи [TR]: 12.00, Изравняване на налягане: Външно изравнен

Преглед: