магнетвентили за фреони съдържащи флуор и въглеводороди

Shows 225 product(s)

032F3298

Соленоиден вентил, EVRP 10

Функция: NC, Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Тип свързващ изход: СПОЙКА, ODF

Преглед: