Превключващи вентили

Shows 22 product(s)

027B0920

Пилотен вентил, CVP-L, Пилотен вентил за постоянно налягане

Диапазон на налягането [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv стойност [m³/h]: 0.400, Макс. работно налягане [bar]: 52.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

027B0921

Пилотен вентил, CVP-M, Пилотен вентил за постоянно налягане

Диапазон на налягането [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv стойност [m³/h]: 0.400, Макс. работно налягане [bar]: 65.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

027B0922

Пилотен вентил, CVP-H, Пилотен вентил за постоянно налягане

Диапазон на налягането [bar] Pe: 25.00 - 52.00, Kv стойност [m³/h]: 0.400, Макс. работно налягане [bar]: 65.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

027B0930

Пилотен вентил, CVPP-L, Пилотен вентил за променливо налягане

Диапазон на налягането [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv стойност [m³/h]: 0.400, Макс. работно налягане [bar]: 65.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

027B0931

Пилотен вентил, CVPP-M, Пилотен вентил за променливо налягане

Диапазон на налягането [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv стойност [m³/h]: 0.400, Макс. работно налягане [bar]: 65.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

027B0940

Пилотен вентил, CVC-L, Пилотен вентил с управление по налягане

Диапазон на налягането [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv стойност [m³/h]: 0.200, Макс. работно налягане [bar]: 52.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

027B0941

Пилотен вентил, CVC-M, Пилотен вентил с управление по налягане

Диапазон на налягането [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv стойност [m³/h]: 0.200, Макс. работно налягане [bar]: 65.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

027B0980

Пилотен вентил, CVE-L, Пилотен вентил за постоянно налягане

Диапазон на налягането [bar] Pe: -0.66 - 8.00, Kv стойност [m³/h]: 0.400, Макс. работно налягане [bar]: 52.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

027B1020

Пилотен вентил, CVPE-L, Пилотен вентил за постоянно налягане

Диапазон на налягането [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv стойност [m³/h]: 0.400, Макс. работно налягане [bar]: 52.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

027B1021

Пилотен вентил, CVPE-M, Пилотен вентил за постоянно налягане

Диапазон на налягането [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv стойност [m³/h]: 0.400, Макс. работно налягане [bar]: 65.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

Преглед: