Компоненти за вентили с моторно управление

Shows 183 product(s)

027H1020

Вентил със задвижка, ICM 20-A, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 25.0, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 0.600

027H1021

Вентил със задвижка, ICM 20-B, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 25.0, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 2.400

027H1022

Вентил със задвижка, ICM 20-C, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 25.0, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 4.600

027H1025

Вентил със задвижка, ICM 20-C, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 25.0, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 4.600

027H1029

Вентил със задвижка, ICM 20-B, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 25.0, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 2.400

027H1030

Вентил със задвижка, ICM 20-A, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 20.0, Размер на връзка вход [mm]: 20.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 0.600

027H1031

Вентил със задвижка, ICM 20-B, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 20.0, Размер на връзка вход [mm]: 20.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 2.400

027H1032

Вентил със задвижка, ICM 20-C, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 20.0, Размер на връзка вход [mm]: 20.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 4.600

027H1035

Вентил със задвижка, ICM 20-A, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 20.0, Размер на връзка вход [mm]: 20.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 0.600

027H1036

Вентил със задвижка, ICM 20-B, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 20.0, Размер на връзка вход [mm]: 20.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 2.400

027H1040

Вентил със задвижка, ICM 20-A, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 20.0, Размер на връзка вход [mm]: 20.0, Тип на връзка вход: Заварка на цокъл, Тип свързващ изход: Заварка на цокъл, Kv стойност [m³/h]: 0.600

027H1041

Вентил със задвижка, ICM 20-B, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 20.0, Размер на връзка вход [mm]: 20.0, Тип на връзка вход: Заварка на цокъл, Тип свързващ изход: Заварка на цокъл, Kv стойност [m³/h]: 2.400

027H1045

Вентил със задвижка, ICM 20-A, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 22.0, Размер на връзка вход [mm]: 22.0, Тип на връзка вход: Запояване, Тип свързващ изход: Запояване, Kv стойност [m³/h]: 0.600

027H1046

Вентил със задвижка, ICM 20-B, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 22.0, Размер на връзка вход [mm]: 22.0, Тип на връзка вход: Запояване, Тип свързващ изход: Запояване, Kv стойност [m³/h]: 2.400

027H1047

Вентил със задвижка, ICM 20-C, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 22.0, Размер на връзка вход [mm]: 22.0, Тип на връзка вход: Запояване, Тип свързващ изход: Запояване, Kv стойност [m³/h]: 4.600

027H1050

Вентил със задвижка, ICM 20-A, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 20.0, Тип на връзка вход: Запояване, Тип свързващ изход: Запояване, Kv стойност [m³/h]: 0.600

027H1051

Вентил със задвижка, ICM 20-B, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 20.0, Тип на връзка вход: Запояване, Тип свързващ изход: Запояване, Kv стойност [m³/h]: 2.400

027H1052

Вентил със задвижка, ICM 20-C, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 20.0, Тип на връзка вход: Запояване, Тип свързващ изход: Запояване, Kv стойност [m³/h]: 4.600

Преглед: