Вентили със задвижка

Shows 111 product(s)

027H1020

Вентил със задвижка, ICM 20-A, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 25.0, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 0.600

027H1021

Вентил със задвижка, ICM 20-B, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 25.0, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 2.400

027H1022

Вентил със задвижка, ICM 20-C, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 25.0, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 4.600

027H1025

Вентил със задвижка, ICM 20-C, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 25.0, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 4.600

027H1029

Вентил със задвижка, ICM 20-B, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 25.0, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 2.400

027H1030

Вентил със задвижка, ICM 20-A, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 20.0, Размер на връзка вход [mm]: 20.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 0.600

027H1031

Вентил със задвижка, ICM 20-B, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 20.0, Размер на връзка вход [mm]: 20.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 2.400

027H1032

Вентил със задвижка, ICM 20-C, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 20.0, Размер на връзка вход [mm]: 20.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 4.600

027H1035

Вентил със задвижка, ICM 20-A, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 20.0, Размер на връзка вход [mm]: 20.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 0.600

027H1036

Вентил със задвижка, ICM 20-B, Стомана

Размер на свързващ изход [mm]: 20.0, Размер на връзка вход [mm]: 20.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 2.400

Преглед: