VLT® OneGearDrive®

Shows 64 product(s)

134U8074

OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX

OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Стандарт, max 2,3 KW (V210),
14,13, 40 mm, Неръжд. стомана,
Без CSA/UL, Хориз., вр. горе или долу, 180V DC спир. (400V AC),
Клемна кутия

Код на модела: OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX

134U8079

OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX

OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Хигиенен, max 2,3 KW (V210),
31,13, 40 mm, Неръжд. стомана,
Без CSA/UL, Вертик., мотор горе, Без спирачка,
Двиг.+щепс+кон., без кабел

Код на модела: OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX

134U8095

OGDSK205K921352L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

OGDSK205K921352L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Стандарт, max 2,3 KW (V210),
5,92, 35 mm, Неръжд. стомана,
Без CSA/UL, Хориз., вр. горе или долу, Без спирачка,
Клемна кутия

Код на модела: OGDSK205K921352L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

134U8099

OGDSK231K131302L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

OGDSK231K131302L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Стандарт, max 2,3 KW (V210),
31,13, 30 mm, Неръжд. стомана,
Без CSA/UL, Хориз., вр. горе или долу, Без спирачка,
Клемна кутия

Код на модела: OGDSK231K131302L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

134U8104

OGDHK231K131402L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX

OGDHK231K131402L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Хигиенен, max 2,3 KW (V210),
31,13, 40 mm, Неръжд. стомана,
Без CSA/UL, Хориз., вр. горе или долу, Без спирачка,
Двиг.+щепс+кон., без кабел

Код на модела: OGDHK231K131402L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX

134U8184

OGDHK214K131352L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX

OGDHK214K131352L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Хигиенен, max 2,3 KW (V210),
14,13, 35 mm, Неръжд. стомана,
Без CSA/UL, Хориз., вр. горе или долу, Без спирачка,
Двиг.+щепс+кон., без кабел

Код на модела: OGDHK214K131352L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX

134U8185

OGDHK214K131352L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX

OGDHK214K131352L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Хигиенен, max 2,3 KW (V210),
14,13, 35 mm, Неръжд. стомана,
Без CSA/UL, Вертик., мотор горе, Без спирачка,
Двиг.+щепс+кон., без кабел

Код на модела: OGDHK214K131352L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX

134U8186

OGDHK214K131402L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX

OGDHK214K131402L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Хигиенен, max 2,3 KW (V210),
14,13, 40 mm, Неръжд. стомана,
Без CSA/UL, Хориз., вр. горе или долу, Без спирачка,
Двиг.+щепс+кон., без кабел

Код на модела: OGDHK214K131402L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX

134U8187

OGDHK214K131302L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX

OGDHK214K131302L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Хигиенен, max 2,3 KW (V210),
14,13, 30 mm, Неръжд. стомана,
Без CSA/UL, Хориз., вр. горе или долу, Без спирачка,
Двиг.+щепс+кон., без кабел

Код на модела: OGDHK214K131302L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX

134U8188

OGDHK231K131352L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX

OGDHK231K131352L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Хигиенен, max 2,3 KW (V210),
31,13, 35 mm, Неръжд. стомана,
Без CSA/UL, Хориз., вр. горе или долу, Без спирачка,
Двиг.+щепс+кон., без кабел

Код на модела: OGDHK231K131352L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX

Преглед: