VLT® Lift Drive LD 302

Shows 79 product(s)

134H3953

LD-302P5K5TAE55H1BXCXXXS018XAXBXC4XXXDX

Честотни преобразуватели
LD-302P5K5TAE55H1BXCXXXS018XAXBXC4XXXDX
Преобр. под. LD-302
5,5 kW / 7,5 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: A5
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: LD-302P5K5TAE55H1BXCXXXS018XAXBXC4XXXDX

134H6420

LD-302P11KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

Честотни преобразуватели
LD-302P11KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: B1
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: LD-302P11KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

134H6421

LD-302P18KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

Честотни преобразуватели
LD-302P18KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
18,5 kW / 25 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: B2
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: LD-302P18KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

134H6422

LD-302P30KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

Честотни преобразуватели
LD-302P30KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
30 kW / 40 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: C1
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: LD-302P30KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

134H6423

LD-302P55KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

Честотни преобразуватели
LD-302P55KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
55 kW / 75 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: C2
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: LD-302P55KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

134H6436

LD-302P11KTAE55H3BXCXXXS018XAXBXC4X16DX

Честотни преобразуватели
LD-302P11KTAE55H3BXCXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: B1
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: LD-302P11KTAE55H3BXCXXXS018XAXBXC4X16DX

134H6437

LD-302P18KTAE55H3BXCXXXS018XAXBXC4X16DX

Честотни преобразуватели
LD-302P18KTAE55H3BXCXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
18,5 kW / 25 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: B2
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: LD-302P18KTAE55H3BXCXXXS018XAXBXC4X16DX

134H6438

LD-302P30KTAE55H3BXCXXXS018XAXBXC4X16DX

Честотни преобразуватели
LD-302P30KTAE55H3BXCXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
30 kW / 40 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: C1
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: LD-302P30KTAE55H3BXCXXXS018XAXBXC4X16DX

134H6439

LD-302P55KTAE55H3BXCXXXS018XAXBXC4X16DX

Честотни преобразуватели
LD-302P55KTAE55H3BXCXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
55 kW / 75 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: C2
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: LD-302P55KTAE55H3BXCXXXS018XAXBXC4X16DX

134H6441

LD-302P5K5TAE20H1BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

Честотни преобразуватели
LD-302P5K5TAE20H1BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
5,5 kW / 7,5 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: A3
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: LD-302P5K5TAE20H1BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

134H6953

LD-302P7K5TAE55H1BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

Честотни преобразуватели
LD-302P7K5TAE55H1BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: A5
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: LD-302P7K5TAE55H1BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0561

LD-302P4K0TAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX

Честотни преобразуватели
LD-302P4K0TAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
4,0 kW / 5,5 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: A2
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: LD-302P4K0TAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0562

LD-302P5K5TAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX

Честотни преобразуватели
LD-302P5K5TAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
5,5 kW / 7,5 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: A3
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: LD-302P5K5TAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0563

LD-302P7K5TAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX

Честотни преобразуватели
LD-302P7K5TAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: A3
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: LD-302P7K5TAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0564

LD-302P11KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX

Честотни преобразуватели
LD-302P11KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: B3
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: LD-302P11KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0565

LD-302P15KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX

Честотни преобразуватели
LD-302P15KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
15 kW / 20 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: B4
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: LD-302P15KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0566

LD-302P18KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX

Честотни преобразуватели
LD-302P18KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
18,5 kW / 25 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: B4
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: LD-302P18KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0567

LD-302P22KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX

Честотни преобразуватели
LD-302P22KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
22 kW / 30 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: B4
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: LD-302P22KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0568

LD-302P30KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX

Честотни преобразуватели
LD-302P30KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
30 kW / 40 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: C3
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: LD-302P30KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0569

LD-302P37KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX

Честотни преобразуватели
LD-302P37KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
37 kW / 50 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: C4
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: LD-302P37KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX

Преглед: