VLT® HVAC Basic Drive FC 101

Shows 77 product(s)

131N0202

FC-101P30KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P30KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
30 kW / 40 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I6
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P30KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0205

FC-101P37KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P37KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
37 kW / 50 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I6
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P37KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0206

FC-101P37KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P37KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
37 kW / 50 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I6
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P37KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0209

FC-101P45KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P45KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
45 kW / 60 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I7
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P45KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0210

FC-101P45KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P45KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
45 kW / 60 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I7
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P45KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0213

FC-101P55KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P55KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
55 kW / 75 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I7
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P55KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0214

FC-101P55KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P55KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
55 kW / 75 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I7
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P55KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0217

FC-101P75KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P75KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
75 kW / 100 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I8
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P75KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0218

FC-101P75KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P75KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
75 kW / 100 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I8
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P75KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0221

FC-101P90KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P90KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
90 kW / 125 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I8
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P90KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0222

FC-101P90KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P90KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
90 kW / 125 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I8
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P90KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0228

FC-101P3K0T6E20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P3K0T6E20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
3,0 kW / 4,0 HP, Трифазни
525 – 600 V AC, (E20) IP20 / Шаси
без RFI филтър
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H9
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P3K0T6E20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0232

FC-101P7K5T6E20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P7K5T6E20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
525 – 600 V AC, (E20) IP20 / Шаси
без RFI филтър
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H9
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P7K5T6E20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0236

FC-101P15KT6E20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P15KT6E20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
15 kW / 20 HP, Трифазни
525 – 600 V AC, (E20) IP20 / Шаси
без RFI филтър
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H10
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P15KT6E20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0244

FC-101P30KT6P20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P30KT6P20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
30 kW / 40 HP, Трифазни
525 – 600 V AC, IP20 / зад. плат. шаси
без RFI филтър
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H6
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P30KT6P20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0252

FC-101P55KT6P20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P55KT6P20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
55 kW / 75 HP, Трифазни
525 – 600 V AC, IP20 / зад. плат. шаси
без RFI филтър
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H7
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P55KT6P20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0260

FC-101P90KT6P20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P90KT6P20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
90 kW / 125 HP, Трифазни
525 – 600 V AC, IP20 / зад. плат. шаси
без RFI филтър
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H8
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P90KT6P20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Преглед: