VLT® AQUA Drive FC 202

Shows 805 product(s)

131B8874

FC-202PK37T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-202PK37T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
0,37 kW / 0,50 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката:: A5
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202PK37T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8875

FC-202PK37T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-202PK37T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
0,37 kW / 0,50 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (C1)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката:: A5
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202PK37T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8876

FC-202PK37T4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-202PK37T4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
0,37 kW / 0,50 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E66) IP66 / NEMA 4X
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката:: A5
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202PK37T4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8877

FC-202PK55T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-202PK55T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
0,55 kW / 0,75 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката:: A2
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202PK55T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8878

FC-202PK55T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-202PK55T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
0,55 kW / 0,75 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката:: A2
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202PK55T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8880

FC-202PK55T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-202PK55T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
0,55 kW / 0,75 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката:: A2
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202PK55T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8881

FC-202PK55T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-202PK55T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
0,55 kW / 0,75 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката:: A2
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202PK55T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8882

FC-202PK55T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-202PK55T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
0,55 kW / 0,75 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката:: A5
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202PK55T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8883

FC-202PK55T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-202PK55T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
0,55 kW / 0,75 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (C1)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката:: A5
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202PK55T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8884

FC-202PK55T4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-202PK55T4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
0,55 kW / 0,75 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E66) IP66 / NEMA 4X
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката:: A5
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202PK55T4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Преглед: