70-AB3L00165W05B220BM2H-00048557

135N0785

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0016-5-FLOW
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 16 A, IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 05
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0016-5-FLOW

Информация за продукта

Бруто тегло 11 kg
Нето тегло 10 kg
Volume 0 l
EAN 5710108169572

VACON 0100

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Сегмент -FLOW VACON 100 FLOW
Регионален код -R00 R00 международно
Мрежово напрежение -5 380 – 500 V AC
Номинален ток -0016 16 A
Опции за инсталиране -DM DM задвижващ модул
Корпус +IP21 IP21
Контролен панел +HMGR Графична клавиатура MK01
Категория на лимит за EMC изл. +EMC2 C2 Търговска/промишлена среда
Филтър за общ режим (за DM) +P000 Няма опция (+Р000)
DUT филтър (за DM) +P000 Няма опция (+Р000)
Спирачен модул +DBNO Няма устр. за динам. спирачка
Опция часов. за реално време +SRNO Без батер за час. за реал. вр.
Конфигурируем софтуерен пакет NONE Няма
Връзки на захранването +P000 Без опции за захран. (+P000)
Отвор за кабел +QGLM Метр. провод. пластина в +IP21
Допълнително оборудване B +Q000 Няма опция за Qxxx_B (+Q000)
Допълнително оборудване С +Q000 Няма допъл. опция за Qxxx_С
Транспортна опаковка +GSCB Кашон като транспорт. опаковка
Морска конструкция +E000 няма опция
Табло със слот опция B +SBF3 Релейно табло 3 SBF3
Табло със слот опция С +SC00 Без табло на слот С (+SC00)
Табло със слот опция D +SD00 Без табло на слот D (+SD00)
Табло със слот опция E +SE00 Без табло на слот E (+SE00)
Вътрешна FB селекция +FBM1 Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Ниво на документация +DQCK Кратко ръководство
Предпоч. за език на документ +DLUK Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Езиков пакет на фърмуер +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR ез
Приложение +A0000 Без приложение
Набор параметри +L0000 Няма прил. набор параметри
Парам. мотор чест. по подразб. +LS50 50 Hz чест двиг парам по подр.
Мерна единица за дисплей +LSSI Междун. SI мерни единици
Опции за етикетиране +LPC1 без допълнителни етикети
UL одобрение +GAUL UL одобрение (+GAUL)
Одобрение от флота NONE Няма
RCM одобрение +GACT RCM одобрение N16307
KC одобрение +GAKC KC одобрение
Одобрение, украинско +GAUA Одобрение, украинско
EAC одобрение +GAEA EAC одобрение
Спомаг. захранване +C000 без опция (+C000)
DC захр. за спом. устр. +C000 без опция (+C000)
AC гнездо за спом. устройства +C000 без опция (+C000)
Входни устройства NONE няма_
Филтър общ режим (за ED) +P000 няма опция (+Р000)
DU/DT, синус филтър (за ED) +P000 няма опция (+Р000)
Опции клеми NONE няма_
Оборудване за врата +C000 без опция (+C000)
Нагревател на шкаф +C000 без опция (+C000)
Осветление на шкаф +C000 без опция (+C000)
Управление нагревател на мотор +C000 без опция (+C000)
Опции за аварийно спиране +C000 без опция (+C000)
Сензор за неизпр. в изолац. +C000 без опция (+C000)
Окабеляване от горе +C000 без опция (+C000)
Задно охлаждане +C000 без опция (+C000)
Цокъл на шкаф +C000 без опция (+C000)
Празен разширителен сегмент NONE Няма
Стандартизирано реш. за шкаф NONE Няма
Решение с проектиран шкаф NONE Няма
Продуктова група VACON VACON
Серии продукти 0100 Vacon 100 серия
Фаза -3L 3-фазен АС вход
Персонализирано +BM2H Vacon 100–FLOW
Главна верига +M000 НЯМА
Фърмуер +F0159 Vacon0100–Flow софтуерен пакет
Макс. изходна честота NONE Няма
Клемна кутия +T000 НЯМА
Работен режим байпасен контрол NONE няма_
Байпас вход тип NONE няма_
Тип свързване на байпас. захр. NONE няма_
CE Одобрение +GACE СЕ одобрение (+GACE)
ATEX одобрение NONE Няма
Специфично за държ. одобрение NONE Няма
Време на гаранция +WT01 Гаранция 12/18 месеца (+WT01)
Размер на корпуса MR05 Корпус 05
Каталог с продукти NO_VIEW БЕЗ ИЗГЛЕД
Код на модела 01 VACON0100-3L-0016-5
Код на модела 02 -FLOW
Калк. нетно тегло [кг.] 10
Калк. брутно тегло [кг.] 11
Мощн. мотор ниско претов. [kW] 7.5
Размери Ш×В×Д [mm] нетни 144 X 419 X 214
Размери Ш×В×Д [mm] брутно 190 X 477 X 257
Размери Ш×В×Д [mm] 144X419X214
Продължителен ток (NO) [A] 16
Мощн. мотор HP ниско претов. 10
Типов код, част 1 70-AB3L00165W05B220BM2H
Типов код, част 2 -00048557
Стоков код, част 1 70-AB3L00165W05B220BM2H
Стоков код, част 2 -00048557
проверка за пълнота OK
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Help Counter 5
Help Counter 2
Calculated Net Weight 10
Идент. на подсемейство NONE Поръчано от норм. клиент
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality