70-AB3L00055W04B520BM2H-000068088

132X4238

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0005-5-FLOW+IP54+DINS
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 5 A, IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 04
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0005-5-FLOW+IP54+DINS

Информация за продукта

Бруто тегло 7 kg
Нето тегло 6 kg
Volume 0 l
EAN 5715253191850

VACON 0100

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Сегмент -FLOW VACON 100 FLOW
Регионален код -R00 R00 международно
Мрежово напрежение -5 380 – 500 V AC
Номинален ток -0005 5 A
Опции за инсталиране -DM DM задвижващ модул
Корпус +IP54 IP54
Контролен панел +HMGR Графична клавиатура MK01
Категория на лимит за EMC изл. +EMC2 C2 Търговска/промишлена среда
Филтър за общ режим (за DM) +P000 Няма опция (+Р000)
DUT филтър (за DM) +P000 Няма опция (+Р000)
Спирачен модул +DBNO Няма устр. за динам. спирачка
Опция часов. за реално време +SRNO Без батер за час. за реал. вр.
Конфигурируем софтуерен пакет NONE Няма
Връзки на захранването +P000 Без опции за захран. (+P000)
Отвор за кабел +QGLM Метр. провод. пластина в +IP21
Допълнително оборудване B +Q000 Няма опция за Qxxx_B (+Q000)
Допълнително оборудване С +Q000 Няма допъл. опция за Qxxx_С
Транспортна опаковка +GSCB Кашон като транспорт. опаковка
Морска конструкция +E000 няма опция
Табло със слот опция B +SBF3 Релейно табло 3 SBF3
Табло със слот опция С +SC00 Без табло на слот С (+SC00)
Табло със слот опция D +SD00 Без табло на слот D (+SD00)
Табло със слот опция E +SE00 Без табло на слот E (+SE00)
Вътрешна FB селекция +FBM1 Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Ниво на документация +DINS Ръководства за монтаж
Предпоч. за език на документ +DLUK Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Езиков пакет на фърмуер +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR ез
Приложение +A0000 Без приложение
Набор параметри +L0000 Няма прил. набор параметри
Парам. мотор чест. по подразб. +LS50 50 Hz чест двиг парам по подр.
Мерна единица за дисплей +LSSI Междун. SI мерни единици
Опции за етикетиране +LPC1 без допълнителни етикети
UL одобрение +GAUL UL одобрение (+GAUL)
Одобрение от флота NONE Няма
RCM одобрение +GACT RCM одобрение N16307
KC одобрение +GAKC KC одобрение
Одобрение, украинско +GAUA Одобрение, украинско
EAC одобрение +GAEA EAC одобрение
Спомаг. захранване +C000 без опция (+C000)
DC захр. за спом. устр. +C000 без опция (+C000)
AC гнездо за спом. устройства +C000 без опция (+C000)
Входни устройства NONE няма_
Филтър общ режим (за ED) +P000 няма опция (+Р000)
DU/DT, синус филтър (за ED) +P000 няма опция (+Р000)
Опции клеми NONE няма_
Оборудване за врата +C000 без опция (+C000)
Нагревател на шкаф +C000 без опция (+C000)
Осветление на шкаф +C000 без опция (+C000)
Управление нагревател на мотор +C000 без опция (+C000)
Опции за аварийно спиране +C000 без опция (+C000)
Сензор за неизпр. в изолац. +C000 без опция (+C000)
Окабеляване от горе +C000 без опция (+C000)
Задно охлаждане +C000 без опция (+C000)
Цокъл на шкаф +C000 без опция (+C000)
Празен разширителен сегмент NONE Няма
Стандартизирано реш. за шкаф NONE Няма
Решение с проектиран шкаф NONE Няма
Продуктова група VACON VACON
Серии продукти 0100 Vacon 100 серия
Фаза -3L 3-фазен АС вход
Персонализирано +BM2H Vacon 100–FLOW
Главна верига +M000 НЯМА
Фърмуер +F0159 Vacon0100–Flow софтуерен пакет
Макс. изходна честота NONE Няма
Клемна кутия +T000 НЯМА
Работен режим байпасен контрол NONE няма_
Байпас вход тип NONE няма_
Тип свързване на байпас. захр. NONE няма_
CE Одобрение +GACE СЕ одобрение (+GACE)
ATEX одобрение NONE Няма
Специфично за държ. одобрение NONE Няма
Време на гаранция +WT01 Гаранция 12/18 месеца (+WT01)
Размер на корпуса MR04 Корпус 04
Каталог с продукти NO_VIEW БЕЗ ИЗГЛЕД
Код на модела 01 VACON0100-3L-0005-5
Код на модела 02 -FLOW+IP54+DINS
Калк. нетно тегло [кг.] 6
Калк. брутно тегло [кг.] 7
Мощн. мотор ниско претов. [kW] 2.2
Размери Ш×В×Д [mm] нетни 128 X 328 X 190
Размери Ш×В×Д [mm] брутно 175 X 384 X 232
Продължителен ток (NO) [A] 5.6
Мощн. мотор HP ниско претов. 3
Типов код, част 1 70-AB3L00055W04B520BM2H
Типов код, част 2 -000068088
проверка за пълнота OK
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Help Counter 15
Help Counter 2
Идент. на подсемейство NONE Поръчано от норм. клиент
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality