Accessories iC7FC

Shows 12 product(s)

176F4044

Комплект, подставка, 400 мм, FK11/FB11

Подбазов комплект, H 400 mm за iC7 тип корпус FK11/FB11. За използване с подова инсталация/монтаж на преобразувател iC7. Съдържа ком
поненти/монтажни части и крепежен материал.

Преглед: