Запоени пластинчати топлообменници

Показват се 14 продукта

Запоен пластинчат топлообменник, BPHE

Наименование на продукта: Запоен пластинчат топлообменник, Тип: BPHE, Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Брой пластини: 26

Запоен пластинчат топлообменник, BPHE

Наименование на продукта: Запоен пластинчат топлообменник, Тип: BPHE, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Брой пластини: 26

Запоен пластинчат топлообменник, BPHE

Наименование на продукта: Запоен пластинчат топлообменник, Тип: BPHE, Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Брой пластини: 16

Запоен пластинчат топлообменник, BPHE

Наименование на продукта: Запоен пластинчат топлообменник, Тип: BPHE, Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Брой пластини: 12

Запоен пластинчат топлообменник, BPHE

Наименование на продукта: Запоен пластинчат топлообменник, Тип: BPHE, Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Брой пластини: 40

Преглед: