Информация за продукта

Бруто тегло 0.58 kg
Нето тегло 0.4 kg
EAN 5710104013220

 

Активен товар на релейния изход [A] 4 A
Брой входове за сензори 8 pc
Брой изходи за управление на трипозиционния мотор 2
Брой кръгове за БГВ 1
Брой кръгове на резервоара за БГВ 1
Брой отоплителни кръгове 2
Брой периоди на комфорт за ден 3
Брой помпи 4
Брой релейни изходи 4
Брой цифрови входове 2
Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.] 65 % RH
Време за превключване на резервно захранване [h] 72 h
Група продукти Електронни контролери
Диапазон на захранващо напрежение [V] AC 230 V
Диапазон на захранващо напрежение [V] AC [Мин.] 207 V
Дължина на кабела на сензора [m] 200 mm
Захранващо напрежение диапазон [V] AC [Макс.] 244 V
Източник на приложението По ключ за приложения ECL
Име на производителя Danfoss
Индуктивен товар на релейния изход [A] 2 A
Комуникации ECL 485 Bus (галванично неразделен)
Modbus (галванично неразделен)
Напрежение на релейния изход [V] AC 230 V
Настройка на топлинната крива за отоплителния кръг 6 точки
Наклон
Общи функции Алармени функции
„Гимнастика“ на циркулационната помпа
Раздвижване на управляващия вентил
Външно устройство
Защита срещу замръзване
Програма уикенд
Мрежа главен-подчинен
Защита на двигателя
Връзка с дистанционно устройство
Околна температура [°C] [Макс.] 55 °C
Околна температура [°C] [Мин.] 0 °C
Описание ECL COMFORT 210B/230 V
Разход на енергия [W] 5 W
Стандарт за одобрение Маркировка CE
Директива за EMC: 2004/108/EC
Независимост: EN 61000-6-1:2007
Излъчване: EN 61000-6-3:2007
Директива за ниско напрежение (LVD) 2006/95/EC
EN 60730
Степен на защита IP41
Температура на съхранение [°C] [Макс.] 70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.] -40 °C
Тип ECL Comfort 210
Тип на превключвателя по време Седмица
Тип на цифровите входове 12 V с възможно повдигане
Тип температурни сензори Pt 1000, конфигурируем вход
Товар на изхода на задвижката [VA] 15 VA
Функции за БГВ Антибактериална програма
Автоматична настройка
Влияние на температура на връщащата тръба
Честота на захранващото напрежение [Hz] 50 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services