Shows 58 product(s)

AB-QM, DN 125, Z merilnimi priključki, Prirobnica

AB-QM DN 125, s tremi merilnimi priključki, tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom

AB-QM, DN 150, Z merilnimi priključki, Prirobnica

AB-QM DN 150, s tremi merilnimi priključki, tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom

AB-QM, DN 200, Z merilnimi priključki, Prirobnica

AB-QM DN 200, s tremi merilnimi priključki, tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom

AB-QM, DN 250, Z merilnimi priključki, Prirobnica

AB-QM DN 250, s tremi merilnimi priključki, tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom

AB-QM, DN 125, Visok pretok, Z merilnimi priključki, Prirobnica

AB-QM DN 125 HF, s tremi merilnimi priključki, tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom

Ogled: