Tlačno neodvisni ventili za hidravlično uravnoteženje z regulacijskimi ventili