Pressure Switches

Shows 50 product(s)

Presostat, KP5

8.00 - 32.00, Diferencijal [bar]: 1.80 - 6.00, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: Navrtka za pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30, Maks. radni pritisak [bar]: 35.0

Presostat, KP7W

Diferencijal [bar]: 4.00 - 10.00, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Muški/ženski kon. za pritisak: Muški, Nazivna vrednost kućišta IP: IP44, Maks. radni pritisak [bar]: 35.0

Presostat, KP1

-0.20 - 7.50, Diferencijal [bar]: 0.70 - 4.00, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Nazivna vrednost kućišta IP: IP44, Maks. radni pritisak [bar]: 17.0

Presostat, KP1

-0.90 - 7.00, Diferencijal [bar]: 0.70, Funkcija resetovanja: Ručni min., Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30, Maks. radni pritisak [bar]: 17.0

Presostat, KP1

-0.20 - 7.50, Diferencijal [bar]: 0.70 - 4.00, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: Navrtka za pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30, Maks. radni pritisak [bar]: 17.0

Prikaži: